Gmach Kasy Oszczędności

Romantyczny gmach Ostrzyhomski Kasy Oszczędnościowej, która powstała jako druga wśród węgierskich instytucji finansowych, zaprojektował József Hild architektem i wykonawcą był Ostrzyhomski János Prokopp.

Kierownictwo Kasy Oszczędności przewidywało sklepy na parterze trzypiętrowego budynku mieszkalnego wybudowanego w latach 1860-1862, biura na pierwszym piętrze i mieszkania do wynajęcia na drugim piętrze. Inspiracją do założenia instytucji finansowej była praca hrabiego Stefana Széchenyi „Kredyt”.

Stowarzyszenie Kasy Oszczędności został założony 12 grudnia 1844 roku pod przewodnictwem radnego królewskiego Imre Héya. Jej pierwszym dyrektorem był Ferenc Nitter, skarbnikiem Vilmos Frey, a prokuratorem Ferenc Meszéna. W ciągu kilku dni 163 obywateli kupiło akcje o łącznej wartości 15 000 HUF, co wówczas uznawano za kwotę znaczącą.

Działalność Kasy Oszczędności powoli rozszerzyła się na powiaty Ostrzyhom i Bars-Hont, więc dzięki rozszerzeniu kręgu biznesowego i dobremu zarządzaniu instytucja finansowa mogła wybudować swoją nową siedzibę na placu Széchenyi.

Główne wejście otwiera się na oś budynku z widokiem na plac Pałacowy, nad nim znajduje się szeroki balkon z kamienną kratą, który podkreśla trzy otwory okienne wielkiej sali. Budowlę zdobi bogata, romantyczna dekoracja z rozetami przeplecionymi wstążkami, którą wieńczy ozdobny gzyms główny. Nad herbem otoczonym gałązkami oliwnymi na poddaszu, siedząca postać kobieca, symbolizująca oszczędność, spogląda na miasto. Po prawej stronie sokół i koło fortuny, po lewej ul, co nawiązuje do przeznaczenia Kasy Oszczędności.

Pokoje na parterze z widokiem na plac i ulicę Lajos’a Kossuth’a od półtora stulecia są ważną sceną komercyjnego życia miasta.

Byłym dyrektorem Kasy Oszczędności był Ferenc Einzinger, który zaprzyjaźnił się z Michály’em Babits’a podczas jego pobytu w Ostrzyhomiu. Pomysł na słynną ścianę z podpisami Babits, był inspirowany przez dyrektora kasy oszczędnościowej, ponieważ ściana piwnicy Einzingera została ozdobiona pełną takich podpisów, co Babits widział i także zrealizował na ścianie swojej domu przedmieścianym, ta ściana przetrwała do dziś.

Skip to content