Sporiteľňa

Romantickú budovu Ostrihomskej sporiteľneprojektoval Jozef Hild. Architektom a realizátorom stavby bol Ján Prokoppz Ostrihomu a budovu postavili v rokoch 1860-62. Vedenie Sporiteľnev trojpodlažnej budove naplánovalo obchodné priestory na prízemie, kancelárie na prvé poschodie a nájomné bytyna druhé poschodie. Založenie peňažného ústavu bolo inšpirované dielom Úver, od grófa Istvána Széchenyiho.
Spoločenstvo Sporiteľňa bolo založené 12. decembra 1844 pod vedením kráľovského radcu Imricha Héyu. Jej prvým riaditeľom bol Ferenc Nitter, pokladníkom Viliam Frey a prokurátorom Ferenc Meszéna. V priebehu niekoľkých dní nakúpilo 163 občanov akcie v celkovej hodnote 15 000 HUF, čo sa v tom čase považovalo za významnú sumu. Činnosť Sporiteľne sa pomaly rozširovala aj do žúp Ostrihom a Bars-Hont, takže v dôsledku rozšírenia podnikateľského okruhu a dobrého hospodárenia mohol finančný ústav postaviť svoje nové sídlo na námestí Széchenyi a stal sa z neho druhý peňažný ústav v krajine.

Hlavný vchod paláca orientovaný na námestie sa otvára v osi budovy, nad ním je široká loggia s kamennou mrežou, ktorá zvýrazňuje aj tri okenné otvory veľkej sály. Stavbu skrášľuje bohatá pletená stužková rozetová romantická výzdoba, ktorej korunuje ozdobná hlavná rímsa. Nad erbom obklopeným attickými olivovými konármi sa na mesto díva sediaca ženská postava symbolizujúca šetrnosť. Vpravo vidíme sokola a koleso šťastia, vľavo je znázornený úľ, odkazujúci na účel sporiteľne.

Miestnosti na prízemí s výhľadom na námestie a ulicu Ľudovíta Kossutha boli dôležitou súčasťou obchodného života mesta už jeden a pol storočia. Bývalým riaditeľom Sporiteľne bol Ferenc Einzinger, ktorý sa stal priateľom Mihálya Babitsa počas jeho pobytu v Ostrihome. Práve stena Einzingerovho suterénu, kde boli zvečnené podpisy známych osobností, sa stala hlavnou inšpiráciu pre básnika, aby vytvoril svoju slávnu podpisovú stenu v jeho vile na predmestí.

Skip to content