Ostrihomská Bibliotéka

Utorok: 9:00 – 13:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 13:00

Vstup zdarma

Bibliotéka v Ostrihome je jednou z najväčších cirkevných knižníc v Maďarsku. Impozantná budova z roku 1853 podľa Józsefa (Jozefa) Hilda bola zrekonštruovaná v roku 2017. V stálych a dočasných expozícií nájdeme unikátne poklady zbierky knižnice vo vynovenej podobe.

Na dosah ruky máme liturgický kódex známeho ostrihomského arcibiskupa Tamása Bakócza, ktorý bol takmer zvolený za rímskeho pápeža. Oba zväzky Bakócz- Gradualé spolu vážia viac ako 110 kg, čo je jedným z najväčších kódexov na svete. Zaujímavé, ako tieto ťažké knižné kódexy premiestňovali v stredoveku…?
Pri potulkách medzi ostatnými kódexmi a bibliami môžeme naraziť na starodávnu tlač kráľa Mateja, Lövöldiho corvinu, na rodinnú Bibliu maďarského básnika Bálinta Balassiho, aj na výnimočnú pamiatku dejín maďarčiny, Jordánskeho kódexu, ktorý obsahuje stredoveký preklad Biblie.

TIP

Na webe Bibliotéky je dostupná virtuálna prechádzka. Po kliknutí na fialové bodky sa dozvieme veľa zaujímavostí.

A BIBLIOTHECA-T VIRTUÁLISAN IS MEGTEKINTHETED

Skip to content