Alžbetin park - promenáda Sobieski

V areáli parku kedysi stála kolová hradba, ktorá chránila hrad a bránila nepriateľským lodiam, aby kotvili v okolí. Žili a pracovali tu rybári, mlynári a pltníci z Ostrihomu. Dunaj kedysi tiekol až pri múre stredovekého hradu na východnom konci parku.

Pri promenáde nájdete takmer 800-ročné historické stavebné dedičstvo, tzv. Veprechovu veža. Táto renesančná stavba na zdvíhanie vody sa nachádza tesne vedľa 400 ročnej tureckej stavby – džámije. Na jej dunajskú stranu umiestnil Sulejman pamätnú tabuľu jeho triumfu v roku 1543, napísanú v turečtine.

Počas uplynulých storočí sa koryto Dunaja dosť zmenilo a po druhej svetovej vojne pobrežnú časť vyplnili a zdvihli o 1,5-2 metre. Tretina pôvodného hradného múru sa ocitla pod zemou a vznikla dnešná podoba parku. V 90. rokoch 20. storočia bola na západnej strane parku pri Dunaji vybudovaná cyklotrasa vedúca do Búbánatvölgy, ktorá mala pôvodne viesť až do Pilismarótu (Pilišské Moravce). Jeho juhovýchodnej strane dominuje Primaciálny palác, z jeho záhrady je pekný výhľad na Dunaj, na most a na park.

Na južnom konci parku, na predmostí Kossuthovho mosta, sa nachádza bronzová busta uhorskej kráľovnej Alžbety (Sissy). Originál je dielom Györgya Zalu, bronzová verzia bola vyrobená v roku 2000 ako dar z družobného mesta Ehingen. Na jej odhalení nechýbal ani Juraj Habsburg.

V strede parku sa nachádza pamätník poľského kráľa Jána III.Sobieskeho, s jeho pomocou zvíťazili Maďari v bitke pri Parkane nad tureckými vojskami.

Vedľa ihriska sú 3 legendárne kamenné hlavy. Pravdepodobne sú dielom sochárskej skupiny Casagrande, a znázorňujú troch evanjelistov. Stali sa pútnickým miestom pre tých, ktorí sa zotavujú z vážnych chorôb.

TIP

Alžbetin park ponúka okrem fyzického a duševného načerpania nových síl aj aktívne a relaxačné aktivity. Nádherný západ slnka nad Dunajom si užijete aj na niektorej z lavičiek vedľa cyklotrasy.

Skip to content