Vrch svätého Tomáša

Ak by ste si radispravili peknú prechádzku, no chceli by ste sa vyhnúť davu, navštívte vrch svätého Tomáša. Prechádzka vedie po skutočne peknej kalvárii.Z vrchu, prikaplnke Sedembolestnej Panny sa otvára najkrajší pohľad na mesto.Prechádzku začnite na križovatke ulíc Batthyány Lajos a Bas, kde sa nachádzajú schody na spomínanú kalváriu svätého Tomáša. Namiesto tradičných štrnástich stanovíšť krížovej cesty, tu nájdeme len sedem z nich s pestrým vyobrazením príbehov trpiacich, pomocou farebných reliéfovvytesaných z kameňa a farebných drevených plastík v kaplnkových výklenkoch.

Zobrazené scény krížovej cesty:

  1. Scéna Olivová hora
  2. Judáš zradí svojho pána
  3. Bičovanie Ježiša
  4. Takzvaný smútiaci Kristus
  5. Ježiš nesie Kríž
  6. Ježiš je ukrižovaný
  7. Zbičovaný Ježiš sediaci v jaskyni

Poslednou zastávkou krížovej cesty je Golgota pred kaplnkou. Súbor pôvodne tvorili štyri sochy a neskôr bol doplnený o dve sochylotrov.

Naľavo od kríža sú sochy Márie, na spodku kríža Magdaléna a napravo svätý Ján Evanjelista. Hora bola pomenovaná po svätom Tomášovi Becketovi, arcibiskupovi z Canterbury, s ktorým ostrihomský arcibiskup Lukács Bánfi spolu študoval v 50. rokoch 12. storočia v Paríži.

Baroková kalvária bola postavená v roku 1781 a kaplnka v klasicistickom štýle v roku 1823.
Na južnej strane vrchu, nazývanej aj Schodmi svätého Štefanasa nachádzajú najväčšie fungujúce slnečné hodiny v krajine s nápisom „NIHIL EGO SINE SOLE“ – Som nič bez slnka a „NIHIL TU SINE DEO“ – Ste nič bez Boha.

TIP

Na južnej strane vrchu svätého Tomáša, pred schodmi svätého Štefana, sa nachádza rímskymíľnik z tretieho storočia, ktorý slúžil najskôr na vojenskej ceste prechádzajúcej mestom, neskôr na ceste „Via Publica“.

Skip to content